Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı hesaplanırken öncelikle işçinin işyerindeki kıdemi belirlenir. İşçinin işyerindeki kıdemi, o işyerinde çalıştığı süredir.

Devamı

Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma

Bu yazımızda genel hatlarıyla limited şirketlerden ayrılma şekillerini ve buna ilişkin önemli noktalara değinmeye çalışacağız.

Devamı

Açık Rıza Nedir

Kişisel Verileri Koruma Kanunumuzda rıza kavramına tek başına yer verilmemiş açık rıza kavramı kullanılmıştır. Md. 3 ‘te Tanımlar başlığında belirtildiği üzere “Açık rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı” ifade etmektedir.

Devamı

Arabuluculuk Formu Rehberi

Çalışmış olduğunuz iş yerinde, iş yeri tarafından belirlenmiş şartların oluşması halinde veya işyerince belirlenmiş kriterlere göre prim veya ikramiye ödemesi yapılıyor ise bu kutu işaretlenmelidir.

Devamı